Działalność RCE

Naszym celem jest skupienie się na tradycyjnej wiedzy i doświadczeniach oraz połączenie ich z globalną wiedzą i mądrością, aby umożliwić formalnym i nieformalnym instytucjom i osobom fizycznym działanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju w kontekście regionalnym. Ekoturystyka i lokalna, zdrowa konsumpcja to strategia, która ma pomóc regionowi chronić przyrodę na politycznie wymagającym obszarze.

Rozwój nowych ofert edukacyjnych: uczenie się od natury na Weltacker 2000m2.org, rozszerzenie udanej koncepcji, rozwój nowych modeli dla uniwersytetów i szkół, program stypendialny na rzecz zrównoważonego rozwoju ResidenZ.

Wydarzenia mające na celu podniesienie świadomości w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju: Dni Akcji Trwałość 2019, dialog ekspertów w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, seminaria o znaczeniu praktycznym i jednostki kształcenia teoretycznego.

Formaty sieciowe: Spotkanie wszystkich niemieckich RCE, spotkanie sieci i wymiana: AgroCura - rozmowy na temat zbiorów, które mają znaczenie w projektach importowych.

Formaty uczestnictwa: Kampania sadzenia drzew w Portugalii

Development of Actions for Future (AfF), platforma łącząca lokalne i zorientowane na rozwiązania propozycje z wyzwaniami europejskimi i globalymi. Transdyscyplinarna wiedza i działania są związane z zasobami ludzkimi i finansowymi i odwrotnie.