Aktivitäten/Projekte

Naszym celem jest skupienie się na tradycyjnej wiedzy i ekspertyzie oraz połączenie jej z globalną wiedzą i mądrością, aby umożliwić formalnym i nieformalnym instytucjom oraz osobom prywatnym działanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju w kontekście regionalnym. Ekoturystyka i lokalna zdrowa konsumpcja są strategią, która pomoże regionowi zachować przyrodę w trudnym politycznie obszarze.

Formy edukacyjne:

Rozwój nowych ofert edukacyjnych Nauka z natury na światowym akrze 2000m2.org, rozszerzenie udanej koncepcji, opracowanie nowych modeli dla uniwersytetów i szkół, program stypendialny na rzecz zrównoważonego rozwoju ResidenZ

Formaty dialogów:

Wydarzenia mające na celu podniesienie świadomości na temat ESD i siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju: Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju / Dni Działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Dialog Ekspertów ESD, seminaria o znaczeniu praktycznym i teoretyczne jednostki edukacyjne.

Vernetzungsformate: Treffen aller deutschen RCEs, Netzwerktreffen und Austausch: AgroCura – harvesting conversations that matter bei Import Projects, Leadership Festival 2019, LPG Ehemaligen Cafe
Landschaftsspziergänge für die UN – Dekaden Zielerreichung

Europejski Program Wymiany "Czas na przyszłość" dla edukacji poprzez program Erasmus +.

Projekty badawcze i rozwojowe:

dla zrównoważonego rozwoju i edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Analiza systemu Reallabor Rolnictwo i Pilotaż Ścieżek Rewilding

Bedarfsanalyse Coworking