Reallabor Or Delta

W jakich krajobrazach tak naprawdę chcemy żyć? I w jakich krajobrazach możemy żyć? Jest to zasadnicze pytanie, w ramach którego różne projekty w regionie Zalewu Szczecińskiego / Delty Odry łączą się i wchodzą w wymianę.

Nie mamy problemu z wiedzą, ale z implementacją. W tym sensie w Rothenklempenow powstaje prawdziwe laboratorium! 

Zorientowana na praktykę przestrzeń innowacji oferuje możliwość testowania nowych pomysłów i strategii transformacji. 

W przyszłości w ramach prawdziwego laboratorium będą mogły być realizowane projekty i eksperymenty mające na celu przyspieszenie transformacji społeczno-ekologicznej. 

Szczególne ramy zorientowanej na praktykę przestrzeni innowacyjnej w Rothenklempenow stwarzają warunki do przejścia od teorii do praktyki.

Ogólnym celem reallabu jest opracowanie rozwiązań pozwalających na osiągnięcie celów klimatycznych, jak również celu dekady ONZ, jakim jest odbudowa ekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i systemu żywnościowego.

Celem Reallaboru jest identyfikacja systemowych dźwigni i mechanizmów działania na rzecz transformacji społeczno-ekologiczno-gospodarczej oraz opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie praktycznych podejść do rozwiązań.

Aby osiągnąć cel, mają powstać obszary testowe, laboratorium żywności, punkt networkingowy, przestrzenie co-workingowe i platforma cyfrowa. Obszar Reallabor rozciąga się na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego i jednocześnie Polski i jest przede wszystkim tam, gdzie jest aktywność. 

Projekty:

Projekt pilotażowy "Systems Analysis Agriculture" w Laboratorium Rothenklempenow Real

Dlaczego projekt jest potrzebny?

Jeden z pierwszych projektów pilotażowych w ramach Reallabor ma ambitny cel zidentyfikowania centralnych dźwigni transformacji społeczno-ekologicznej. Jak dotąd wciąż zbyt mało rozumiemy, co konkretnie stanowi i napędza udaną transformację systemu rolniczego i żywnościowego. Wiemy tylko, że trzeba działać, aby powstrzymać kryzys klimatyczny, wymieranie gatunków i niszczenie środowiska.

Poprzez opracowanie modelu, który ujmuje system rolniczy i weryfikuje jego mechanizmy działania w terenie, projekt pilotażowy przyczynia się do wypełnienia luki w wiedzy. Wyniki powinny również pomóc innym regionom i podmiotom w planowaniu, finansowaniu i wdrażaniu skutecznych działań w przyszłości. 

Podejście do analizy systemów

Model składający się ze zmiennych przedstawia ogólny sposób działania systemu rolniczego i ma na celu zilustrowanie, jak różne elementy systemu są ze sobą powiązane i wpływają na siebie pozytywnie lub negatywnie. W tym celu uogólniony model został dostosowany do warunków panujących w Rothenklempenow, a odpowiednia dynamika została uchwycona i zamodelowana.

W ten sposób powstaje jasny obraz funkcjonowania systemu rolniczego na miejscu. Szczególne jest tu to, że proces transformacji w Rothenklempenow jest już na zaawansowanym etapie. Stwarza to warunki wstępne do zidentyfikowania czynników i dźwigni transformacji, które zadziałały w Rothenklempenow. Ponadto nadal widoczne są istniejące przeszkody, które utrudniają proces rozwoju.

Teoretyczna ilustracja musi być teraz sprawdzona w praktyce, aby dowiedzieć się, czy odpowiadające jej elementy systemu rzeczywiście współdziałają ze sobą tak, jak to założono, i jak rozwinęły się w procesie transformacji.

Odbywa się to poprzez serię wywiadów jakościowych z interesariuszami ze społeczności farmy i okolic. Wszyscy interesariusze istotni dla projektu z biznesu, nauki, społeczeństwa obywatelskiego i polityki są włączeni w proces i mają możliwość wnieść swoje doświadczenia w sposób partycypacyjny oraz podzielić się swoją wiedzą ekspercką. W ten sposób, na przykładzie Rothenklempenow, zostanie rozwinięte głębsze systemowe zrozumienie systemu rolniczego i czynników napędzających transformację. Ponadto wspólne uczenie się ma być ułatwione poprzez takie formy jak grupy fokusowe, dialogi i spacery krajobrazowe, co przyczyni się do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Partnerzy projektu i wyniki

Projekt jest realizowany przez stowarzyszenie wspierające non-profit RCE Stettiner Haff's, Verein Bildung für nachhaltige Entwicklung (BINES) e.V. we współpracy z GLS Bank, context collective, FoodTogether, Geofoods i Agencją Zrównoważonego Rozwoju - Projekt N. Po zakończeniu projektu jesienią 2022 r. wszystkie wyniki zostaną udostępnione publicznie w celu wspierania dalszej wymiany i rozwoju modeli i wyników. 

Procedura Prawdziwe laboratorium Rothenklempenow: 

Po przeprowadzeniu analiz systemowych i wyłonieniu obiecujących wariantów działania, mają zostać opracowane i wdrożone prototypy. Planowane są dwa prototypy z ClimateFarmers i Regionalwert Leistung.

Kontakt: dialog@rce-stettinerhaff.eu

Felix Grünziger Tobias Till Keye

 

Pilotażowa ścieżka Proces rewitalizacji

W procesie syntezy wszystkich pakietów roboczych projektu REWILD_DE (patrz poniżej), ma zostać opracowany projekt pilotażowy, tzw. Rewilding Pathways Pilot (dalej "Pilot").
projekt pilotażowy, tzw. Rewilding Pathways Pilot (dalej "Pilot"),
na stronie lokalnym poziomie, esp. w . Gmina Rothenklempenow w powiecie
Pomorze Przednie-Greifswald, the możliwości z praktyczne realizacji strony
działania na rzecz rewildingu i ich rzeczywiste realizacja wspierane
być wspierane. Wymagania dotyczące wiedzy, które pojawią się w procesie i które okażą się niezbędne dla tego procesu
procesu, ale które nie mogą być osiągnięte w ramach pakietów roboczych projektu, zostaną
uzupełniane są w sposób procesowy przez studium(a) wykonalności.
Dla realizacji pilotażu zostanie opracowany i
przeprowadzony, w w którym najpierw a szerokie zrozumienie oraz a wspólne
podejście rozwija i następnie w szczegółowe rozważania konkretne
w rozważaniach szczegółowych rozwijane są perspektywy realizacji. Odbywa się to w celu przetestowania "Rewildingu
w krajobrazie kulturowym, czyli wspieranie naturalnych procesów, które kształtują zróżnicowane krajobrazy
zróżnicowane krajobrazy, a także regenerować i odtwarzać zaburzone ekosystemy.
silnie zniszczone krajobrazów przywrócić silnie zniszczone krajobrazy, bez czyniąc to a
wykorzystania rolniczego.

 

Projekt pilotażowy Ścieżka jest podprojektem projektu REWILD_DE.

Od listopada 2021 roku w ramach projektu badawczego "REWILD_DE - Conservation of Biodiversity and
(BMBF) "REWILD_DE - Conservation of biodiversity and valorisation of ecosystem services through
usług ekosystemowych poprzez rewilding - nauka z delty Odry".
jest realizowany. W ramach trzyletniego projektu naukowcy i praktycy będą
potencjał "rewildingu" jako nowatorskiej koncepcji odtwarzania biologicznej
koncepcji przywracania różnorodności biologicznej i wspierania usług ekosystemowych.
promocja a natury w oparciu o gospodarczej rozwoju obszaru obszar modelowy
delta Odry w Pomorzu Zachodnim. Ponadto Ponadto zbadaj oni, w jakim stopniu .
doświadczenia i wyniki mogą być przeniesione do ponadregionalnej ochrony różnorodności biologicznej.
przekazywalne są możliwe do przeniesienia. Skoordynowana jest . projekt na stronie . Centrum Helmholtz dla
Helmholtza (UFZ), partnerami projektu są Niemieckie Centrum Integracyjnych
Badań nad Bioróżnorodnością (iDiv), Uniwersytet Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze
(MLU), Uniwersytet Zrównoważonego Rozwoju Eberswalde (HNEE), jak również Fundacja
Stowarzyszenie Rewilding Oder Delta e. V. (ROD) jako partnerzy praktyczni na obszarze badań.