Reallabor Or Delta

W jakich krajobrazach tak naprawdę chcemy żyć? I w jakich krajobrazach możemy żyć? Jest to zasadnicze pytanie, w ramach którego różne projekty w regionie Zalewu Szczecińskiego / Delty Odry łączą się i wchodzą w wymianę.

Nie mamy problemu z wiedzą, ale z implementacją. W tym sensie w Rothenklempenow powstaje prawdziwe laboratorium! 

Zorientowana na praktykę przestrzeń innowacji oferuje możliwość testowania nowych pomysłów i strategii transformacji. 

W przyszłości w ramach prawdziwego laboratorium będą mogły być realizowane projekty i eksperymenty mające na celu przyspieszenie transformacji społeczno-ekologicznej. 

Szczególne ramy zorientowanej na praktykę przestrzeni innowacyjnej w Rothenklempenow stwarzają warunki do przejścia od teorii do praktyki.

Ogólnym celem reallabu jest opracowanie rozwiązań pozwalających na osiągnięcie celów klimatycznych, jak również celu dekady ONZ, jakim jest odbudowa ekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i systemu żywnościowego.

Celem Reallaboru jest identyfikacja systemowych dźwigni i mechanizmów działania na rzecz transformacji społeczno-ekologiczno-gospodarczej oraz opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie praktycznych podejść do rozwiązań.

Aby osiągnąć cel, mają powstać obszary testowe, laboratorium żywności, punkt networkingowy, przestrzenie co-workingowe i platforma cyfrowa. Obszar Reallabor rozciąga się na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego i jednocześnie Polski i jest przede wszystkim tam, gdzie jest aktywność. 

Projekty:

Pilotprojekt “Systemanalyse Landwirtschaft” im Reallabor Rothenklempenow (2022)

Dlaczego projekt jest potrzebny?

Jeden z pierwszych projektów pilotażowych w ramach Reallabor ma ambitny cel zidentyfikowania centralnych dźwigni transformacji społeczno-ekologicznej. Jak dotąd wciąż zbyt mało rozumiemy, co konkretnie stanowi i napędza udaną transformację systemu rolniczego i żywnościowego. Wiemy tylko, że trzeba działać, aby powstrzymać kryzys klimatyczny, wymieranie gatunków i niszczenie środowiska.

Poprzez opracowanie modelu, który ujmuje system rolniczy i weryfikuje jego mechanizmy działania w terenie, projekt pilotażowy przyczynia się do wypełnienia luki w wiedzy. Wyniki powinny również pomóc innym regionom i podmiotom w planowaniu, finansowaniu i wdrażaniu skutecznych działań w przyszłości. 

Podejście do analizy systemów

Model składający się ze zmiennych przedstawia ogólny sposób działania systemu rolniczego i ma na celu zilustrowanie, jak różne elementy systemu są ze sobą powiązane i wpływają na siebie pozytywnie lub negatywnie. W tym celu uogólniony model został dostosowany do warunków panujących w Rothenklempenow, a odpowiednia dynamika została uchwycona i zamodelowana.

W ten sposób powstaje jasny obraz funkcjonowania systemu rolniczego na miejscu. Szczególne jest tu to, że proces transformacji w Rothenklempenow jest już na zaawansowanym etapie. Stwarza to warunki wstępne do zidentyfikowania czynników i dźwigni transformacji, które zadziałały w Rothenklempenow. Ponadto nadal widoczne są istniejące przeszkody, które utrudniają proces rozwoju.

Teoretyczna ilustracja musi być teraz sprawdzona w praktyce, aby dowiedzieć się, czy odpowiadające jej elementy systemu rzeczywiście współdziałają ze sobą tak, jak to założono, i jak rozwinęły się w procesie transformacji.

Odbywa się to poprzez serię wywiadów jakościowych z interesariuszami ze społeczności farmy i okolic. Wszyscy interesariusze istotni dla projektu z biznesu, nauki, społeczeństwa obywatelskiego i polityki są włączeni w proces i mają możliwość wnieść swoje doświadczenia w sposób partycypacyjny oraz podzielić się swoją wiedzą ekspercką. W ten sposób, na przykładzie Rothenklempenow, zostanie rozwinięte głębsze systemowe zrozumienie systemu rolniczego i czynników napędzających transformację. Ponadto wspólne uczenie się ma być ułatwione poprzez takie formy jak grupy fokusowe, dialogi i spacery krajobrazowe, co przyczyni się do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Partnerzy projektu i wyniki

Projekt jest realizowany przez stowarzyszenie wspierające non-profit RCE Stettiner Haff's, Verein Bildung für nachhaltige Entwicklung (BINES) e.V. we współpracy z GLS Bank, context collective, FoodTogether, Geofoods i Agencją Zrównoważonego Rozwoju - Projekt N. Po zakończeniu projektu jesienią 2022 r. wszystkie wyniki zostaną udostępnione publicznie w celu wspierania dalszej wymiany i rozwoju modeli i wyników. 

Procedura Prawdziwe laboratorium Rothenklempenow: 

Nach systemischen Analysen und der Ableitung von vielversprechenden  Handlungsoptionen sollen Prototypen entwickelt und umgesetzt werden. Hierbei waren zwei Prototypen mit ClimateFarmers und Regionalwert Leistung geplant. Leider konnte dies im Projektrahmen nicht mehr umgesetzte werden. 

 

Ergebnis der Systemanalyse ist ein finales Arbeitsdokument, welches die Grundlage für weitere Arbeiten sein kann. 

Download finales Arbeitsdokument und eine Executive Summary. 

Kontakt: dialog@rce-stettinerhaff.eu

Felix Grünziger Tobias Till Keye

Pilot Pathway Rewilding Prozess (2024)

In einem Synthese-Prozess aller Arbeitspakete von dem Projekt REWILD_DE (siehe unten) sollen innerhalb eines
Pilotprojektes, dem sogenannten Rewilding-Pathways-Piloten (im Folgenden “Pilot”),
auf lokaler Ebene, insb. in der Gemeinde Rothenklempenow im Landkreis
Vorpommern-Greifswald, die Möglichkeiten der praktischen Umsetzung von
Rewilding-Maßnahmen eruiert und deren tatsächliche Realisierung unterstützt
werden. Dabei auftretende Wissensbedarfe, die sich für diesen Prozess als erforderlich
erweisen, jedoch nicht im Rahmen der Arbeitspakete des Projekts geleistet werden
können, werden prozessorientiert durch Machbarkeitsstudie(n) ergänzt.
Für die Umsetzung des Piloten wird vom Projektteam ein Prozess entwickelt und
durchgeführt, in dem zunächst ein breites Verständnis und eine gemeinsame
Herangehensweise entwickelt und dann in Detailbetrachtungen konkrete
Umsetzungsperspektiven erarbeitet werden. Dies geschieht mit dem Ziel, „Rewilding“
in der Kulturlandschaft zu erproben, d.h. natürliche Prozesse zu unterstützen, die
vielfältige Landschaften gestalten, sowie gestörte Ökosysteme zu regenerieren und
stark geschädigte Landschaften wiederherzustellen, ohne dabei eine
landwirtschaftliche Nutzung aufzugeben.

 

Projekt pilotażowy Ścieżka jest podprojektem projektu REWILD_DE.

Seit Listopad 2021 wird das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderte Forschungsprojekt „REWILD_DE – Erhaltung von Biodiversität und
Inwertsetzung von Ökosystemleistungen durch Rewilding – Vom Oderdelta lernen“
durchgeführt. Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen befassen sich im Rahmen des
dreijährigen Projekts gemeinsam mit den Potenzialen von „Rewilding“ als neuartiges
Naturschutzkonzept für die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und die
Förderung einer Natur basierten ökonomischen Entwicklung des Modellgebiets
Oderdelta in Vorpommern. Darüber hinaus untersuchen sie, inwieweit die
gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse auf den überregionalen Biodiversitätsschutz
übertragbar sind. Koordiniert wird das Projekt am Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung (UFZ), Projektpartner sind das Deutsche Zentrum für integrative
Biodiversitätsforschung (iDiv) und die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
(MLU), die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) sowie der
Verein Rewilding Oder Delta e. V. (ROD) als Praxispartner im Untersuchungsgebiet.

Am 26/27.06.2024 wurde das Ergebnis des Projektes im Rahmen der REWILD_DE Konferenz vorgestellt. 

Mit über 100 Teilnehmer*innen zielte die Konferenz vor allem darauf ab, die Anwendung des Rewilding-Ansatzes in Kulturlandschaften zu diskutieren und ökologische, ökonomische und soziale Chancen sowie Hindernisse von Rewilding in Deutschland zu beleuchten. Dazu berichteten Vertreter*innen der Global Rewilding Alliance, von Rewilding Europe und dem deutschen Rewilding-Modellgebiet „Oder-Delta“ aus der Rewilding-Praxis. Andererseits wurden Räume für Austausch in Form von Kleingruppenworkshops entlang der folgenden drei Themen und Fragestellungen angeboten:

  • Rewilding zwischen Politiken und lokaler Realität: Wie konnten Rewilding-Ansätze in Politikinstrumenten berücksichtigt werden?
  • Menschen machten Rewilding-Landschaften: Welche Rolle konnten partizipative und künstlerische Formate spielen, um ein Bewusstsein für die Natürlichkeit von Landschaften herzustellen?
  • Die Ökonomie von Rewilding: Welche neuen Formen des Wirtschaftens ergaben sich in Rewilding-Landschaften?

Die Konferenz „REWILDING – Eine Perspektive für mehr Natur und regionale Entwicklung“ fand im Rahmen des Forschungsprojekts „REWILD_DE – Erhaltung von Biodiversität und Inwertsetzung von Ökosystemleistungen durch Rewilding – vom Oderdelta lernen“ statt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde.

Die Konferenz hat Akteure der Naturschutzpraxis vernetzt und richtete sich an Vertreterinnen von Kommunen, der Naturschutzverwaltung, von Verbänden und Initiativen, aber auch an interessierte Wissenschaftlerinnen.

Viel gemeinsame Arbeit am Standort in Rothenklempenow wurde veröffentlicht:

In den letzten zwei Jahren haben wir gemeinsam mit den Akteuren in Rothenklempenow Landschaftsszenarien für 2035 entwickelt. Diese wurden in einer Broschüre zusammengefasst und auf der Konferenz vorgestellt und veröffentlicht. Die Resonanz war äußerst positiv, insbesondere der ganzheitliche Ansatz, ganze Landschaften zu betrachten und umfassende Gesamtkonzepte zu entwickeln, fand großen Anklang.

Das RCE Stettiner Haff hat als Regionalpartner des Teilprojektes Pathway Rewilding für die Einbindung der Region gesorgt. Vom RCE Stettiner Haff waren Jochen Elberskirch (Naturparkleiter), Heike Kühner (Höfegemeinschaft Pommern) und Uwe Greff (BioBoden Genossenschaft) dabei, so auch Vorstand und Mitwirkender Tobias Till Keye (Projekt N – Agentur für nachhaltige Entwicklung).

Hier gibt es die Broschüre zum Download.

Ansprechpartner: 
Tobias Till Keye (Projekt N – Agentur für nachhaltige Entwicklung)
Augustin Berghöfer (UFZ – Helmholtzzentrum für Umweltforschung Leipzig)

Pilotprojekt Wildbienen Habitate und Brachen – Testfläche Rothenklempenow

Schon lange bevor der Mensch Honigbienen als Nutztiere hielt, lebten sie wild im Wald. Sie sammelten Honig in geschützten Höhlen, hoch oben in den Bäumen, von dem sie in der kalten Winterzeit lebten, wenn es keinen Nektar und Pollen gab. Menschen begannen, in die Bäume zu klettern, um sich den Honig von den Bienen zu holen.

Später entwickelte sich das Handwerk der Zeidlerei: Die Zeidler höhlten Baumstämme aus, damit Bienen darin wohnen konnten. Diese Klotzbeuten stellten sie in der Nähe der Dörfer auf. Wenn Bienen einzogen, konnten sie im Spätsommer Honig ernten, ohne hoch in die Bäume klettern zu müssen.

Unser Partner Bernd Schock, ein Experte für Wildbienen, Streuobstwiesen und Zeidlerei, hat gemeinsam mit dem Safthersteller Innocent und der Höfegemeinschaft Pommern im Jahr 2023 eine Testfläche gestartet. Eine unproduktive Fläche von etwa 6 Hektar nahe des Waldes wurde mit finanzieller Unterstützung von Innocent mit einer alten Saatgutsorte an Kräutern und Blühmischungen kultiviert. Zudem wurde eine Klotzbeute im nahegelegenen Weltwald aufgestellt, um den Wildbienen ein natürliches Habitat zu bieten.

Bernd Schock arbeitet mit seiner Firma Hodlwood seit 2022 mit dem RCE Stettiner Haff zusammen und hat bereits diverse Workshops in Rothenklempenow und Umgebung sowie bei unseren portugiesischen Partnern gegeben, um das jahrtausendealte Wissen der Zeidlerei weiterzugeben. In diesem Zuge wurde auch eine Klotzbeute auf dem Weltacker installiert. Aktuell sind weitere Maßnahmen mit dem Partner Rewilding Oder Delta geplant, um Wildbienen-Korridore auf polnischer und deutscher Seite zu ermöglichen.

Bernd Schock bietet Workshops und sein Wissen als Bildungsreferent auf Anfrage an und damit 1.000 Jahre altes Wissen über natürliche Habitate für Honigbienen. Kontakt: Hodlwood

Nutzen für die Ökosysteme und Dringlichkeit der Maßnahmen

Die Wiederansiedlung von Wildbienen in natürlichen Baumhöhlen hat immense Vorteile für die Ökosysteme. Wildbienen sind wichtige Bestäuber und tragen zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt bei, was wiederum die Lebensgrundlage für zahlreiche andere Tierarten sichert. Durch die Förderung der Biodiversität wird die Resilienz der Ökosysteme gestärkt, was sie widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen des Klimawandels macht.

Die Dringlichkeit dieser Maßnahmen kann nicht genug betont werden. Der Verlust natürlicher Lebensräume und die Abnahme der Biodiversität haben bereits jetzt gravierende Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesellschaft. Es ist entscheidend, sofortige und nachhaltige Maßnahmen zu ergreifen, um die natürlichen Lebensräume wiederherzustellen und die Biodiversität zu fördern. Nur so können wir die ökologischen Gleichgewichte bewahren und die vielfältigen Ökosystemleistungen, von denen wir alle abhängen, langfristig sichern.