Działania na przyszłość

działania na przyszłość

Rozwijamy platformę Działania na przyszłość we współpracy z Agencją ds. Zrównoważonego Rozwoju Projekt N i innymi podmiotami zmian.

Nowa platforma do osiągania celów zrównoważonego rozwoju

Akcje na przyszłość mają na celu powiązanie Globalnego planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju z regionalnymi centrami kompetencji z aktywnymi podmiotami na rzecz zrównoważonego rozwoju: Aby uczynić edukację i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju bardziej widocznymi w przyszłości i umożliwić większej liczbie osób posiadanie regionalnego dostępu, projekt Agencji Zrównoważonego Rozwoju N opracował koncepcję globalnej i regionalnej sieci dla Zalewu Szczecińskiego RCE. Ma to stać się wykwalifikowanym interfejsem i cyfrową szansą na większy udział w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Lisa Alschibaja jest osobą do kontaktu w sprawie współpracy lub pytań pod adresem lisa.alschibaja@projekt-n.org

Więcej informacji będzie dostępnych wkrótce.

W przyszłości
www.actionsforfuture.world

Podziel się swoimi wizjami i bieżącymi działaniami na przyszłość i zostań częścią tej sieci.
now@actionsforfuture.world
Działania na przyszłość na Facebooku