RCE Zalew Szczeciński

Regionalne Centrum Doskonałości Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych

RCE
Stettiner Haff powstało w 2017 roku po tym, jak region na południe od Zalewu Szczecińskiego otrzymał status uznanego Regionalnego Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych. Dzięki temu region ten jest pierwszym RCE we wschodnich Niemczech i podobnie jak pozostałe sześć sieci niemieckich, poświęcony jest edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD).

Wkład wideo: Eco India i Deutsche Welle

Od gospodarstwa ekologicznego do talerza

Argumentem przemawiającym za metodami rolnictwa przemysłowego jest to, że musimy wyżywić jak najwięcej ludzi. Ale rolnicy ze spółdzielni Bioboden, która została założona w 2009 roku, stawiają na ekologiczne rolnictwo, ochronę przyrody i dobrostan zwierząt. Współpracują ze start-upami, aby unowocześnić rolnictwo i uczynić je bardziej atrakcyjnym.

Wizja RCE Zalew Szczeciński

Podstawą współpracy jest wspólna wizja edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wizja ta koncentruje się na problemach i wyzwaniach regionalnych w kontekście edukacji, zrównoważonego rozwoju i rozwoju regionalnego.