działalność RCE

Naszym celem jest skupienie się na tradycyjnej wiedzy i ekspertyzie oraz połączenie jej z globalną wiedzą i mądrością, aby umożliwić formalnym i nieformalnym instytucjom i osobom prywatnym działanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju w kontekście regionalnym. Ekoturystyka i lokalna zdrowa konsumpcja to strategia, która ma pomóc regionowi zachować przyrodę w wymagającym politycznie obszarze.

Rozwój nowych ofert edukacyjnych: nauka z natury na globalnym polu 2000m2.org, rozszerzenie udanej koncepcji, opracowanie nowych modeli dla uniwersytetów i szkół, program stypendialny na rzecz zrównoważonego rozwoju ResidenZ

Wydarzenia mające na celu podniesienie świadomości na temat ESD i siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju: Action Days Sustainability 2019, Dialog ekspercki ESD, Seminaria o znaczeniu praktycznym i teoretyczne jednostki edukacyjne

Formaty sieciowe: spotkanie wszystkich niemieckich RCE, spotkanie sieciowe i wymiana: AgroCura - zbieranie rozmów, które mają znaczenie w projektach importowych

Formy uczestnictwa: kampania sadzenia drzew w Portugalii

Rozwój Actions for Future(AfF), platformy łączącej lokalne i zorientowane na rozwiązania propozycje z europejskimi i globalnymi wyzwaniami. Transdyscyplinarna wiedza i działania są powiązane z zasobami ludzkimi i finansowymi i odwrotnie.