Dialog Specjalistyczny 2019 r.

Specjalistyczny dialog na temat edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

W czerwcu 2019 r. w ramach RCE Germany Meet up odbył się pierwszy dialog na temat edukacji dla zrównoważonego rozwoju. W tym samym czasie w Rothenklempenow zebrała się sieć RCE z Niemiec. Gmina Rothenklempenow, licząca 600 mieszkańców, w ciągu ostatnich dwóch lat wielokrotnie pojawiała się w mediach, przy czym projekt BNE stał się światowym akrem jako pole do dialogu na temat żywienia na świecie, spółdzielnia BioBoden jako innowacyjne rozwiązanie w zakresie zabezpieczenia gruntów dla rolników ekologicznych oraz jako miejsce, w którym można znaleźć informacje na temat nagradzanych start-upów z branży spożywczej.

Tym samym "dialog o edukacji dla zrównoważonego rozwoju 2019" jest pierwszym publicznym wydarzeniem RCE Stettiner Haff. Będzie to preludium do "Action Days Sustainability 25.05 - 06.06.2019" w naszym regionie z następującym po nich publicznym otwarciem akrów świata. Spotkanie zapewni powstanie i dalszą ekspansję efektywnej transgranicznej społeczności RCE.