Udział w Dniu Rewalidacji

Pod kierownictwem Rewilding Oder Delta, wdrożono działania mające na celu renaturyzację małego mokradła na Gowienicy w Polsce. W tym celu na niektórych dopływach wzdłuż cieku wodnego umieszczono worki z piaskiem, aby umożliwić gromadzenie się większej ilości wody i udostępnienie jej dla przyległych terenów zalewowych. Pablo z Weltacker uczestniczył w tym projekcie i mógł na miejscu przekonać się, jak takie działania pomagają chronić zbiorniki wodne jako środowisko życia zwierząt i jak utrzymywana jest równowaga wodna w krajobrazie. Jak radzimy sobie z żywiołem wody będzie również tematem sezonu w Weltacker. Jak możemy uzyskać dobre zbiory, a jednocześnie wspierać naszą równowagę wodną? Zespół World Tiller chętnie będzie zbierał Państwa pomysły, doświadczenia i informacje przez cały rok. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami!

Więcej informacji na temat Rewilding Or Delta: https://rewilding-oder-delta.com/

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *.